Bodemsanering

Bij het saneren van asbesthoudende toepassingen in de bodem hebben we te maken met nagenoeg dezelfde maatregelen als bij een buitensanering.  Ook voor deze sanering bent u bij BZN Asbestsanering aan het juiste adres. 

Het werkgebied wordt voorzien van linten en hekwerk met aansluitend een decontaminatie-unit. Het grote materieel, zoals bijvoorbeeld een rupskraan of mobiele kraan, is voorzien van overdrukunits, om de werknemer te beschermen bij eventueel vrijkomende vezels.

Wanneer de asbesthoudende grond is afgevoerd of schoongemaakt, zal de achtergebleven situatie opnieuw worden beoordeeld door een daarvoor gecertificeerd bedrijf. Bodemsaneringen worden uitsluitend uitgevoerd conform de NEN 5707.

De opdrachtgever als tevens de gemeente waarbinnen de werkzaamheden zijn uitgevoerd, krijgt ook altijd een afschrift van het stortbewijs, en van de visuele inspectie.

afbeelding

Bedrijfsfilm

0:00 / 0:00

calamiteiten

BZN is 24uur per dag 7 dagen per week bereikbaar voor calamiteiten als brandschades onvoorziene asbestbronnen, besmettingsgevaar, instortingsgevaar en overige calamiteiten.