Binnensanering

Bij het saneren van asbesthoudende toepassingen in binnensituaties moet er, op enkele uitzonderingen na, altijd een containment worden gecreëerd en opgebouwd. Deze ruimte is voorzien van een decontaminatiesluis en een onderdrukmachine. 

Een containment is een gesloten ruimte waarbinnen het asbest zal worden gesaneerd. Het onderdrukapparaat zorgt ervoor dat de aanwezige lucht gedurende de sanering continu zal worden gefilterd. Hierdoor worden overige aanwezige ruimtes niet blootgesteld aan de eventueel vrijkomende asbestvezels.

Als uiteindelijk het asbest is verwijderd en de ruimte volledig schoon is gemaakt, zal de ruimte moeten worden vrijgegeven middels een visuele inspectie waarop een luchtmeting conform de NEN 2990 volgt. Deze vrijgave meting wordt uitsluitend verzorgt door een erkend laboratorium. Pas wanneer de lucht en de ruimte zijn vrijgeven en de rapportages zijn ingevuld, mag de ruimte weer worden betreden door derden.

De opdrachtgever als tevens de gemeente waarbinnen de werkzaamheden zijn uitgevoerd, krijgt ook altijd een afschrift van het stortbewijs, en een rapportage van de resultaten van de eindmeting.

afbeelding

Bedrijfsfilm

0:00 / 0:00

calamiteiten

BZN is 24uur per dag 7 dagen per week bereikbaar voor calamiteiten als brandschades onvoorziene asbestbronnen, besmettingsgevaar, instortingsgevaar en overige calamiteiten.