Risicoklassen

Voor werkzaamheden waarbij blootstelling aan asbest kan optreden, worden drie risicoklassen gehanteerd. Risicoklasse 1 is het laagst en risico klasse 3 de hoogste/ meest gevaarlijke klasse . De blootstelling bij risicoklasse 1 is dan onder de toegestane grenswaarde. 

Omdat asbest kankerverwekkend is, zijn maatregelen ook bij lage blootstelling verplicht. Is de risicoklasse hoger, dan zijn aanvullende maatregelen vereist.  

Risicoklasse 1: Laag risico op blootstelling bij werkzaamheden met asbest, art. 4.44:bloodstellingsniveau kleiner dan 0,01 vezels/cm3

Risicoklasse 2: Midden risico op blootstelling bij werkzaamheden met asbest, art. 4.48: blootstellingsniveau 0,01 tot 1 vezels/cm3

Risicoklasse 3: Hoog risico op blootstelling bij werkzaamheden met asbest, art. 4.53a: blootstellingsniveau groter dan 1 vezels/cm3

Bedrijfsfilm

0:00 / 0:00

calamiteiten

BZN is 24uur per dag 7 dagen per week bereikbaar voor calamiteiten als brandschades onvoorziene asbestbronnen, besmettingsgevaar, instortingsgevaar en overige calamiteiten.