Asbestinventarisatie

U heeft een schuur met asbesthoudende golfplaten, een woning met asbesthoudende binnenbeplating, een kantoorpand met asbestgevelpanelen,  of wat voor asbesthoudend materiaal dan ook....Wat nu?

Het begin van het sanering proces is het aanvragen van de sloopmelding, vroeger sloopvergunning bij de desbetreffende gemeente. Deze aanvraag kan uiteraard verzorgd worden door BZN Asbestsanering, maar ook  kunt u dit in de meeste gevallen zelf aanvragen.

Voor de aanvraag van een sloopmelding is er altijd een asbestinventarisatierapport nodig.  Dit rapport wordt opgesteld door een asbestinventarisatiebedrijf. Hierin wordt een overzicht gemaakt van de asbesthoudende materialen, de mate van vervuiling/ besmetting, en van de zogenaamde risicoklasse. Zonder deze rapportage is het niet mogelijk om een sloopmelding  aan te vragen voor het saneren van asbesthoudende toepassingen.

Dit asbest inventarisatie rapport moet opgesteld worden door een onafhankelijk bedrijf, en conform de gelden norm SC-540. Het is dus niet toegestaan dat een saneringsbedrijf, zoals BZN Asbestsanering, zelf deze rapportage verzorgd.

Wel kunnen wij voor u, indien gewenst, het inventarisatie proces starten, door middel van het opstellen van een deskresearch. Tevens nemen wij vaak het gehele sanering traject ter hand; van aanvraag tot oplevering.

Ook beschikken wij over een betrouwbare lijst met vaste inventariserende partijen zodat uw project snel en vakkundig opgepakt kan worden.

afbeelding

Bedrijfsfilm

0:00 / 0:00

calamiteiten

BZN is 24uur per dag 7 dagen per week bereikbaar voor calamiteiten als brandschades onvoorziene asbestbronnen, besmettingsgevaar, instortingsgevaar en overige calamiteiten.